Sześciotank

Nagrodą w Promocji “Sześciotank” są 2 l (dwa litry) płynu do spryskiwaczy marki R8. Uprawniony do otrzymania Nagrody jest Uczestnik, który w Okresie trwania promocji sześciokrotnie dokona na dowolnych Stacjach R8 paliw zakupu dowolnego rodzaju Paliwa o wartości co najmniej 100,00 PLN (stu złotych) brutto. 

Promocja obowiązuje na wszystkich stacjach paliw Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja obowiązuje w okresie od 15 października do wyczerpania zapasów.
Promocja dotyczy zakupu na dowolnej Stacji Paliw w Okresie trwania promocji dowolnego rodzaju paliwa oferowanego na Stacjach Paliw tj. benzyny, oleju napędowego lub gazu LPG.
Dokumentem potwierdzającym prawo Uczestnika do otrzymania Nagrody jest karta promocji z naniesionymi na nią za pomocą pieczątki odciskami, potwierdzającymi spełnienie przez Uczestnika warunku

Organizatorem promocji pod nazwą “Sześciotank” jest Spółka R8MOTORSPORT OIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 30-046, ul. Konarskiego 54, lok. 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247738, NIP: 62-628-132-85 (dalej „Organizator”).

REGULAMIN PROMOCJI SZEŚCIOTANK R8


Chcesz tankować najtaniej najwyższej jakości paliwo?

Zapisz się do newlettera,
by otrzymać informację o nowych promocjach.