Jakość paliw

Nasze paliwa spełniają wszelkie wymagania dotyczące jakości benzyn oraz olejów napędowych.

Paliwa charakteryzują się niską zawartością zanieczyszczeń oraz szczególnie dobrymi parametrami eksploatacyjnymi. Uwagę zwracają wysokie wartości liczb oktanowych dla benzyn oraz cetanowych dla olejów napędowych, co w sposób bezpośredni sposób przekłada się na osiąganie wysokich wydajności silnika oraz bezpieczeństwo ich stosowania.

Sprawdź raporty jakościowe naszych paliw
i przekonaj się jaka w nich jest moc

Zobacz raporty

Paliwa przechodzą comiesięczne kontrole jakości w specjalistycznym i niezależnym laboratorium i-Petrol Sp. z o.o.
Laboratorium działa w oparciu o najlepsze systemy zarządzania jakością, posiada procedury umożliwiające właściwą i efektywna kontrolę badanych próbek. Dokładna specyfika paliw określona została w normach europejskich PN-EN 228:2011 dla benzyn oraz PN-EN 590:2011 dla olejów napędowych. Zawarte w comiesięcznych raportach paliwa R8 są zgodne z wymaganiami rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 grudnia 2008, z późniejszymi zmianami (dok. dostępny w dziale "Strefa klienta"). Prócz tych dwu podstawowych typów dokumentów normalizacyjnych stosowane są także różnego rodzaju normy zakładowe, warunki techniczne oraz różne dopuszczenia. Należy przy tym jednak pamiętać, że obowiązującymi wymaganiami są te, zawarte w Rozporządzeniu Ministra z dnia 02.02.2012 oraz 09.12.2008

Prowadzenie prac laboratoryjnych wymaga stosowania specjalistycznego i unikalnego wyposażenia. Poniżej kilka podstawowych parametrów analitycznych, definiujących ocenę przydatności.

Skład frakcyjny, destylacja - badanie związane z ocena zawartości poszczególnych grup węglowodorów, ze względu na ich zdolność do odparowania. Badanie zawartości lekkich węglowodorów, ułatwiających rozruch jak i cięższych, dostarczających energii do właściwej pracy. Badanie umożliwia rozróżnienie różnych gatunków paliwa oraz stopień ich wzajemnego zmieszania.

Temperatura zapłonu - łatwość zapalania się paliwa. Także ze względu na bezpieczeństwo jego stosowania. Pozwala szybko ocenić dodatek benzyn w olejach napędowych. Aktualnie dokumenty normalizacyjne dopuszczają do obrotu partie towaru o temperaturze zapłonu powyżej 55 stopni Celsjusza.

Gęstość - rozróżnia poszczególne gatunki paliwa. W głównej mierze służy do rozliczeń handlowych.

Zawartość wody - ocena zawartości wody związanej w produkcie. Nadmierna jej ilość powoduje utrudnienia eksploatacyjne, uszkodzenia elementów układu zasilania oraz korozję. Dopuszczalna wartość dla olejów napędowych i opałowych wynosi 200 ppm.

Zawartość zanieczyszczeń - badanie stopnia zanieczyszczenia paliwa drobinami mechanicznymi. Nadmierna ilość powoduje blokowanie filtrów paliwa a także uszkodzenia mechaniczne układu paliwowo-wtryskowego.

Korozja - ocena oddziaływania korodującego paliwa. Badanie posiadające istotne znaczenie ze względu na uszkodzenia układu paliwowego. Posiada również spore znaczenie w przypadku długo magazynowanych paliw.

Prężność par - zdolność do odparowania benzyny. Zbyt niska prężność par powoduje tworzenie korków parowych w okresach letnich, co może skutkować zatrzymaniem pojazdu. Zbyt niska prężność utrudnia lub uniemożliwia rozruch w okresach zimowych.

Indeks cetanowy - parametr informujących o właściwościach przeciwstukowych oleju napędowego.

Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP) - parametr oceniający przydatność paliwa do stosowania w okresach zimowych. Poniżej wskazanej temperatury następuje "zamarzanie" paliwa. W okresie zimowym wartość ta dla olejów napędowych nie powinna być wyższa niż -20 stopni Celsjusza.

Chcesz tankować najtaniej najwyższej jakości paliwo?

Zapisz się do newlettera,
by otrzymać informację o nowych promocjach.